Bli medlem i Unge Sikher.

Unge Sikher er en frivillig ungdomsforening for unge sikher i Norge. UnS er etablert av og for unge norske sikher, og dette må reflekteres i våre aktiviteter. Organisasjonen skal være en brobygger mellom norske sikher og det norske samfunnet.

Ditt medlemskap registreres etter at vi mottar innbetalt medlemskontigent, enten på Vipps til Unge sikher på 12141, eller overført til kontonummer 1503.73.23532. Marker i begge tilfeller betalingen med FULLT NAVN og MAIL. (Dersom du betaler via Vipps må du sende en kopi av kvitteringen du får på mail til ungesikher@gmail.com)

 

vennligst fyll skjemaet nedenfor

Navn *
Navn
Fødselsdato *
Fødselsdato
Kjønn *
Type medlemskap *
Ordinært medlem: Enhver sikh i Norge under 35år som vil holde Unge sikhers vedtekter kan bli medlem av organisasjonen. En blir medlem ved å betale kontigent og bli registrert i medlemsregisteret, KONTIGENT: -50kr Støttemedlem: Enhver over 35 år kan bli støttemedlem i Unge Sikher mot å betale full støttemedlemskontigent. Støttemedlemer har ikke demokratiske rettigheter i UnS, og kan ikke stille til styret. Støttemedlemmer kan gi råd og anbefalinger til styret. KONTIGENT: 100kr