Bli medlem i Unge Sikher.

Unge Sikher er en frivillig ungdomsforening for unge sikher i Norge. UnS er etablert av og for unge norske sikher, og dette må reflekteres i våre aktiviteter. Organisasjonen skal være en brobygger mellom norske sikher og det norske samfunnet.

Ditt medlemskap registreres etter at vi mottar innbetalt medlemskontigent, enten på Vipps til Unge sikher på 12141, eller overført til kontonummer 1503.73.23532. Marker i begge tilfeller betalingen med FULLT NAVN og MAIL. Se video for hvordan man blir medlem via Vipps.

Det finnes to former for medlemskap: ordinært og aktivt. Man blir gyldig medlem av Unge Sikher ved å betale medlemskontingenten for inneværende år.

Ordinært medlem: Enhver sikh i Norge under 35 år som vil holde Unge sikhers vedtekter kan bli medlem av organisasjonen. En blir medlem ved å betale kontigent og bli registrert i medlemsregisteret.

Som aktivt medlem kreves det at man tar minimum 3 oppdrag i året, i tillegg til Turbandagen og Sikhcamp. Dette innebærer for eksempel å ta imot skolebesøk, holde presentasjoner og aktivt delta på interne arrangementer. Om du ønsker å være et aktivt medlem sender du en melding til medlemsansvarlig Partap Singh,
eller ved å velge «aktiv» medlemskap på Vipps. Oppdrag o.l blir kommunisert i en egen Facebook gruppe som du vil bli lagt til i.  KONTIGENT: 50kr

Støttemedlem: Enhver over 35 år kan bli støttemedlem i Unge Sikher mot å betale full støttemedlemskontigent. Støttemedlemer har ikke demokratiske rettigheter i UnS, og kan ikke stille til styret. Støttemedlemmer kan gi råd og anbefalinger til styret. KONTIGENT: 100kr

For alle som er ordinære medlemmer i UnS, finnes en generell Facebook-gruppe hvor all annen nødvendig informasjon blir gitt. Slik unngår dere unødvendig spam.

 

Om du ikke er medlem av Unge Sikher enda så kan du bli det ved å gå inn på: Vipps→ Betal→ Unge Sikher (det tar max 5 min).