Oppbygning

Majoriteten av språket i Sri Guru Granth Sahib ji består av punjabi dialekt, som var utbredt da skriften ble skrevet. Enkelte hymner er også på persisk, middelalder prakrit hindi og marathi, sanskrit og arabisk. Alle tekstene er skrevet i standard punjabi, kjent som gurmukhi. Dette er et skriftspråk som ble innført av den andre guruen, Guru Angad Dev ji.

Sri Guru Granth Sahib ji består av 1430 sider og 5834 hymner. Oppbygningen av tekstene er gjennomført. Hymnene er blant annet arrangert i henhold til melodiene (raag) de er ment å bli sunget i. I Sri Guru Granth Sahib ji finnes det 31 hovedraag, men disse er igjen sammensatt av flere raag. Dette gjør skriften til en poetisk og musikalsk skatt.

Sri Guru Granth Sahib ji kan deles inn i tre hoveddeler:

  1. Innledende hymner, side 1-13
  2. Raagene, side 14-1353
  3. Blandet materiale, side 1353-1430

Sri Guru Granth Sahib ji åpnes med Mul Mantra, en beskrivelse av Gud, skrevet av første guruen. Deretter kommer Japji Sahib, som åpnes av Mul Mantra. Dette er en av sikhenes morgenbønner. Videre kommer Sodar, som er en samling av ni hymner. Disse er en del av Rehraas Sahib, som er sikhenes aftenbønn. Deretter følger Sohila som er tre hymner av første, fjerde og femte guru. Denne bønnen resiteres før en sikh legger seg, men også ved kremeringsritualet.

Hymnene følger ofte rim, egen rytme og avslutter med en referanse til forfatteren i siste verset. De hymnene som er skrevet av sikh-guruene, slutter alltid med en referanse til den første guruen, Guru Nanak Dev ji.

Raag og hymner

_DSC6112.jpg

Ulike musikktoner har ulik effekt på sinnet, kroppen og sjelen. Når kirtan (sang av hymner) blir sunget eller lyttet til med hengivenhet og full oppmerksomhet, kan det knytte den enkeltes bevissthet med Gud. Derfor har kirtan en sentral plass i sikhismen og i alle gurdwaraer. Raag i Sri Guru Granth Sahib ji blir benyttet for å forklare og understreke budskapet i den hellige skriften. For at budskapet i hymnene skal kommuniseres slik guruene i sin tid gjorde har hver hymne blitt tildelt en raag, som er musikalske takter eller regler for hvordan tonene skal bygges opp. På lik linje som mennesker utrykker seg ulikt avhengig av humør eller budskap «snakker» guruene ved hjelp av raag med ulikt humør og følelser tilknyttet de ulike hymnene.


Behandling

_DSC5608.jpg

Sri Guru Granth Sahib ji blir behandlet med full respekt og er derfor plassert opphevet på et dekorert podie. Skriften tildekkes med rikt dekorerte tekstiler og over henger det en baldakin. Det sitter som regel en ved skriften som vifter med en vifte over skriften, for å holde insekter og støv unna. Dette var slik kongene satt i India. Symbolene blir dermed brukt for å fremheve at kunnskapen i Sri Guru Granth Sahib jier kongelig og skal behandles deretter.

Hver dag hentes Sri Guru Granth Sahib ji ut fra sitt «hvilested», et rom der skriftene ligger når de ikke er utplassert i resiteringsrommet, diwansalen. Dette ritualet kalles perkash. Deretter blir den plassert og åpnet på sitt sete i selve diwansalen. På kvelden, etter aftenbønnen blir Sri Guru Granth Sahib ji lukket og tatt tilbake til sitt «hvilested», og dette ritualet kalles sukh asan. I Gurdwaraen er det som regel flere frivillige som hjelper til med disse ritualene.