Passfotosaken

1. september 2014 utførte Politidirektoratet en endring i passforskriften, som krever at ørene er synlige på passbilder, noe som kommer i konflikt med de religiøse kravene som stilles til en del turbanbærende sikher. Turban er en viktig del at sikhenes religiøse praksis. Det er vanlig at turbanen knytes slik at ørene tildekkes. Det er en omstendelig og tidkrevende prosess å knyte turbanen av og på, og den kan ikke «løftes» som en hatt eller lue.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 7. mars 2019 forslag om endringer i forskrift om pass og nasjonalt ID-kort på åpen høring. Sikhsamfunn i Norge, bestående av Unge Sikher og Gurdwaraene i Oslo, Bergen og Lier har utarbeidet en omfattende høringsuttalelse, som inkluderer sikkerhetsaspektet, rettslige forhold, samfunnsmessige forhold og sikhismen og bruk av turban.

I høringsnotatet holder departementet det åpent hvorvidt påbudet om synlige ører skal videreføres eller ikke. Vi setter stor pris på at departementet på denne måten tilkjennegir at en løsning der ørene ikke er synlige på foto til pass og nasjonalt ID-kort, for myndighetene er en akseptabel løsning, og dermed at det någjeldende kravet om synlige ører ved fotografering og kontroll ikke er absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn.

Sikhsamfunnet ser frem til at man vil finne frem til en løsning.

Høringssvaret til Sikhsamfunn i Norge kan leses her.

Passfotosaken ble diskutert på NRK Dagsnytt 18 den 18. juni 2019. Klikk her for å høre (50:24 minutter inn i programmet).

 

Vi setter pris på all hjelp. Vennligst benytt skjemaet nedenfor dersom du har innspill, kommentarer eller ønsker å bidra i denne saken.

Skjema

Hensikt *
Navn *
Navn