Passfotosaken

1. september 2014 utførte Politidirektoratet en endring i passforskriften, som krever at ørene er synlige på passbilder, noe som kommer i konflikt med de religiøse kravene som stilles til en del turbanbærende sikher. Det å ta av og på turbanen er en omfattende prosess, som eksponerer individet for et inngrep i deres privatliv. Politidirektoratet har signalisert at utkast til revidert forskrift skal sendes på høring snart.

Sikhsamfunnet, Oslo Gurdwara, Lier Gurdwara, Bergen Gurdwara med Unge Sikher har sammen arbeidet med å reversere denne forskriften, og vil fortsette dette arbeidet fremover. Vi setter pris på all hjelp. Vennligst benytt skjemaet nedenfor dersom du har innspill, kommentarer eller ønsker å bidra i denne saken.

 

Skjema

Hensikt *
Navn *
Navn