13. april 1699 grunnla den tiende guruen khalsaen (sikhfellesskapet). Han la rammeverket for sikhenes identitet og institusjonaliserte innvielsesseremonien. Seremonien for innvielsen er en form for døpelsesritual der en sikh lover å leve et liv med rent sinn, ledet av Guru Granth Sahib ji og regelsettet som utgjør Sikh Rahit Maryada. Sikh Rahit Maryada regnes som sikhenes ”Code of Conduct”. Det er frivillig for en sikh å innvie seg, og man velger selv når man er klar for dette. Når det refereres til det å innvie seg, sier man gjerne at man mottar amrit (udødelighetsnektar) og at man blir en del av khalsaen, som betyr renhet.

I forlengelsen av institusjonaliseringen fremla den tiende guruen rammeverket for en sikh livsstil, kalt rahit, som inneholdt påbud og forbud. I ettertid utviklet det seg en rekke ulike versjoner av regelsettet. Derfor samlet de fremste innen sikh lære seg på 1900-tallet for å samle de ulike versjonene til et felles rammeverk. Den ble tatt i bruk i 1950, og har siden vært alle sikhers og gurdwaraers forskrift om livsstil og ritualer. Forskriften er en selvstendig håndbok. Den tar utgangspunkt i Sri Guru Granth Sahib ji (skriften), da skriften ikke uttrykker eksplisitte regler. Les Sikh Rahit Maryada her.

I henhold til Sikh Rahit Maryada skal en innviet sikh blant annet bære de fem k’ene og ikke bryte de fire tabuene.

Fem K'er

De fem K’ene er fem symboler hvor hvert symbol begynner med bokstaven k på gurmukhi (punjabi alfabet). Symbolene blir ansett å være en uniform. I utgangspunktet hadde disse praktisk betydning og består av følgende elementer:

  1.  Uklipt hår (kesh), er en påminnelse om aksept.
  2. Stålarmbånd (khara), er en påminnelse om å se Gud i alle.
  3. Løse kortbukser (kachera), er en påminnelse om å opprettholde høy karakter.
  4. Liten kniv/dolk (kirpan), er en påminnelse om å stå opp for rettferdighet.
  5. Kam (kanga), er en påminnelse om renhet.

Fire tabuer

De fire tabuer er fire forbud innvidde sikher forplikter seg til å opprettholde:

  1. Ikke klippe håret, av aksept for guds skapelse.
  2. Ikke spise rituelt slaktet kjøtt, av humane hensyn til dyr og at man tar avstand fra å ofre dyr til Gud.
  3. Ikke ha sex utenfor ekteskap, av hensyn til begjær i kontrollerte former.
  4. Ikke konsumere rusmidler og/eller tobakk, av hensyn til kroppen.