_DSC8875.jpg

Turbanen kjennetegner på mange måter sikhene. Turbanen er sterkt knyttet til sikhenes identitet og synlighet. I dag har man ulike assosiasjoner knyttet til turbanen. Mange i vesten knytter turbanen til muslimsk identitet - av naturlige årsaker. Turbanen har en tradisjon lagt tilbake i tid, og det er ikke kun sikher som bruker turban. Det er dog slik at sikh-turbanen har en unik symbolikk og en dyp åndelig betydning for sikhene.

_DSC8735.jpg
_DSC8743.jpg

Sikhene har brukt turban i flere hundre år. På 1600-tallet var turbanen kun forbeholdt eliten i India. Den var et viktig symbol på respekt og kongelighet. Majoriteten av befolkningen på denne tiden var av lavere kaster. De var bønder, arbeidere og tjenere. Guru Gobind Singh ji ønsket å løfte frem de undertrykte. I 1699 innførte han turbanen som en del av sikhenes identitet. Han mente at det ikke er de høyeste kastene, men individet med de høyeste indre verdiene som bør bære en turban. Etter hvert ble turbanen selve symbolet på sikhismens sentrale verdier som solidaritet, rettferdighet og likeverd.

_DSC8782.jpg
_DSC8826.jpg
_DSC8810.jpg

Turbanen er i dag obligatorisk for mannlige sikher. Det er frivillig for kvinner å bære turban. Likevel velger noen kvinner å bære turban som en del av likestillingsprinsippet som var utgangspunktet til sikh-turbanen. Barn bruker ofte et tøystykke på hodet. Dette kalles patka. Overgangen fra patka til dastar (turban) sees ikke i sammenheng med en bestemt alder. Ofte er det slik at man begynner å gå med dastar når man klarer å binde den selv.

Det krever mye trening å binde en turban, og noen utvikler sin personlige stil. Turbanen knyttes i utallige stiler, og man ser ofte turbaner i forskjellige farger. Fargen har ingen betydning, og det er vanlig å velge farge ut ifra personlige preferanser. Lengden på turbanstoffet varier fra person til person. Det vanligste er dog å bruke en turban på mellom tre og syv meter.  

Turbanen bindes hver dag, og er en naturlig del av en sikh livsstil. Sikher i hele verden bærer turban. Det hender at sikher møter utfordringer knyttet til turbanen. I vesten har dette hovedsakelig handlet om fremmedfrykt. Derfor introduserte sikhsamfunnet Den Norske Turbandagen, med et ønske om å minke folks fremmedfrykt og dermed gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i – uansett livssyn, religion, etnisitet, kjønn eller legning. På mange måter reflekterer turbanens symbolikk og sikhismens grunnleggende verdier gjennom turbandagen.