Gurdwaraen er sikhenes gudshus. Selve ordet gurdwara betyr guruens hus og døren til guruen. På mange måter er gurdwaraen en møteplass. Her møtes sikher for å meditere, resitere og be bønn, men man møtes også for å dele erfaringer, gjøre frivillig arbeid og diskutere – alt for å komme nærmere Gud. Det å ha en gurdwara i nærheten er viktig for mange sikher, og derfor vil du finne gurdwaraer der det finnes sikher. I Norge finnes det tre gurdwaraer: Oslo, Lier og Bergen. Det er ikke slik at sikhene har en ukentlig helligdag, og man har daglige sammenkomster i gurdwaraen. I Norge er det allikevel mest vanlig at man besøker gurdwaraen på søndager, fordi søndager er en fridag i Norge.

elementer i gurdwaraeN

Enkelte elementer må være tilstede for at et gudshus skal kunne kalles en gurdwara. Disse elementene er Sri Guru Granth Sahib ji (skriften), Nishan sahib og Langar.

Sikhenes hellige skrift heter Sri Guru Granth Sahib Ji. Skriften regnes som en levende Guru, og behandles deretter. Den står i sentrum for alt rituelt liv i gurdwaraen – da spesielt sammenkomstene. Sammenkomsten består som oftest av kirtan (sang av hymner), resitasjon av skriften og bønn. Faste deler av skriften synges og resiteres hver morgen og kveld. Du kan lese mer om de hellige skriftene her.

_DSC5816.jpg

nishan sahib

Nishan sahib er en flaggstang med et oransje flagg du vil finne utenfor en gurdwara. Dette er for å tydeliggjøre plasseringen av gurdwaraen.


_DSC8458.jpg

LANGAR

Langar er et gratis kjøkken hvor det tilberedes og serveres mat. Denne maten er vegetar. Alle må sitte på gulvet, slik som i resten av gurdwaraen. Dette symboliserer likeverdet blant alle mennesker. Langar ble startet av den første Guruen for ca. 500 år siden, da det var store klasseskiller og kastesystemet dominerte i samfunnet. Folk fra høyere kaster, satt aldri med folk som stod under dem. Derfor anses langarkonseptet å være en sterk reaksjon mot datidens samfunn. Frivillige står for tilberedelsen og serveringen av maten.


_DSC8436.jpg

SEWA

Frivillig arbeid, eller arbeid uten fortjeneste, står sentralt i sikhismen. Dette kalles seva. Gurdwaraene drives i stor grad av frivillighet. Frivillige deltar i renhold, vedlikehold og matlaging (langar). Seva og langar går hånd i hånd. Alle er velkommen til gurdwaraen, uansett religion, kjønn eller nasjonalitet, og alle kan skal også kunne benytte seg av langar. Gurdwaraen skal, med andre ord, være et trygt sted mennesker i sårbare sitasjoner kan søke husly og få servert mat. I India praktiseres dette i stor grad, og ved det gylne templet i Amritsar vil du finne verdens største frikjøkken. Her serves det omkring 100.000 måltider hverdag, og det står ren frivillighet bak hvert måltid.


_DSC5375.jpg

Sadhsagat

Forsamlingen i Gurdwaraen kalles sadhsangat. Ordet sadh betyr ”hellig” og ordet sangat betyr ”fellesskap”. Sadhsangat er altså de helliges fellesskap. Å samles i sadhsangat er ansett som en sentral del av en sikhs liv. Man får muligheten til å lære av de som har mer kunnskap, dele med de som har mindre, og drøfte med de som er på samme nivå. Sammen utvikler vi oss i fellesskap. 


Ulike gurdwaraer

Det finnes gurdwaraer i store deler av verden, men de flotteste vil du finne i India og deler av Pakistan. Disse har gjerne historie knyttet til seg. Mange av gurdwaraene sentrert her har store åpne områder. De er ofte bygget i hvit stein, og de største er gjerne omringet av vann som kalles sarovar. Nedfor har vi plukket ut tre gurdwaraer:

Golden-Temple-Amritsar.jpg
gurudwara-bangla-sahib.jpg
takht_sri_keshgarh_sahib.jpg
 

Harmandir sahib (også kalt ”Golden Temple”)

Ferdigstilt i 1604

Dette er ansett som sikhenes viktigste gurdwara, fordi det er denne gurdwaraen det er knyttet mest historie til.

 

Bangla sahib

Ferdigstilt i 1783

Denne gurdwaraen ligger i Dehli, og knyttes opp mot den åttende guruen.

 

Keshgarh Sahib

Ferdigstilt i 1699

Denne gurdwaraen er bygget der den tiende guruen satte rammeverket for sikhismen.