Sikher i Norge

sIKHER I nORGE.jpg

Den første sikhen kom til Norge i 1969 og utover 1970-tallet begynte flere sikher å etablere seg i Norge. Gjennom en kollektiv pengeinnsamling i sikhsamfunnet fikk man i 1981 samlet nok kapital til å kjøpe et bygg på Alnabru i Oslo. I 1983 åpnet man her sikhenes første gurdwara (sikhtempel), Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji.  I dag har man tre sikhmenigheter i Norge: Oslo, Lier og Bergen. Det finnes omlag 6000 sikher i landet, og de fleste av disse holder til på Østlandet.

Selv om sikhismen oppsto i India, er kun i underkant av 2 % av Indias befolkning sikher. Sikher er minoriteter – i Norge og i India, og som minoritet kan man møte fordommer, skepsis og ikke minst utfordringer.

De siste årene har man sett en økt polarisering i den offentlige debatten, som har vært preget av en rekke fordommer. Derfor introduserte sikhsamfunnet Den Norske Turbandagen, med et ønske om å minke folks fremmedfrykt og dermed gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i – uansett livssyn, religion, etnisitet, kjønn eller legning. Turbandagen har blitt arrangert siden 2010 og har nå over 10.000 besøkende hvert år. Dette er et lavterskeltilbud hvor man kan se mennesker i alle aldre og bakgrunner tilbringe flere timer i kø for å få en turban. Sikhsamfunnet tror på et rikere Norge, hvor annerledesheten kan blomstre. På turbandagen opplever man denne blomstrende kjærligheten i praksis.

4A616RhvaHWVrGSovTz5vovYntyxAnzwWBV7qPHaEYU.jpg

Til tross for en positiv utvikling de siste årene, er det fortsatt områder i dag hvor turbanen ikke ønskes velkommen. Senest i 2014 innførte politidirektoratet en bestemmelse som medfører at sikher ikke kan bære turbanen som normalt når man tar bilde til passet sitt. Dette er eksempel på en sak som er utfordrende og som viser at det, til tross for at sikhene har bodd i Norge i over 40 år, fortsatt er mangel på forståelse for hva turbanen betyr for sikhene.

Å være aktiv i samfunnet og samfunnsdebatten har vært viktig for sikher. Derfor er sikhene godt integrert i det norske samfunnet, og deltar aktivt i arbeids- og samfunnslivet. I 2015 var sikhene blant annet vært opptatt av å ivareta de nye flyktningene som har kommet til Norge og man har aktivt deltatt i dette arbeidet.