Sikhene tror ikke på at noen dager er bedre enn andre, for alle dager har lik verdi og betydning. En sikh skal følge guruenes lære og gjøre det beste ut av hver dag. Dette betyr at sikhenes helligdager kun regnes som påminnelser og markeringer som forsterker troen. Det er ikke slik at det i større grad lønner seg å be eller å gjøre gode handlinger disse dagene fremfor andre dager. Sikhenes feiringer faller i tre kategorier, Gurupurab (markering av Guruene), årstidsfestivaler og personlige markeringer.

gurpurab

Alle datoer som markerer fødselsdager, overtakelse av «trone », martyrdom/død regnes som en Gurupurab.

-   Parkashpurab: Det er fødselsdag til en guru.

-   Gurgaddi divas: Er den dagen når en guru får «tronen» (faktisk blir en Guru)

-   Jyoti Jot: Den dagen en guru forlater denne verden (dør)

-   Shaheedi divas: Martyrdomsdag

De viktigste Gurupurab feiringene er feiringen av Guru Nanak Dev jis fødselsdag (i November), Guru Gobind Singh jis fødselsdag (i januar) og martyriene til Guru Arjan Dev ji (i juni) og Guru Tegh Bahadur ji (i desember). Noen steder er det vanlige å utføre akand path i slike sammenhenger. Akand path går ut på at man to dager før selve feiringen starter lesingen av Guru Granth Sahib ji i gurdwaraen og er ferdig tidlig om morgenen på selve høytidsdagen. Deretter synges hymner skrevet av guruen som feires. Seremonien avsluttes med at alle spiser sammen i gurdwaraen. I India er det vanlig at man også arrangerer nagar kirtan, resitering av hellige hymner under opptog i gatene, under Gurupurab. 


ÅRSTIDSFESTIVALER

Vaisakhi, den årlige marsjen i Oslo.

Vaisakhi, den årlige marsjen i Oslo.

Vaisakhi: 13. april feires vaisakhi, som er den dagen Guru Gobind Singh ji i følge tradisjonen grunnla khalsaen (sikhfellesskapet) i 1699. Det er også ofte dagen for nye innvielser i khalsaen. Denne innvielsen en en form for dåp, der en sikh lover å leve et liv ledet av Guru Granth sahib ji og følge Sikh Rahit Maryada, som regnes som er sikhenes ”Code of Conduct”. På vaisaikhi blir også nishan sahib (sikhflagget) som i ett år har vaiet foran gurdwaraen, skiftet ut med et nytt. Det er vanlig å besøke gurdwaraen og det arrangeres opptog i gatene. Denne festivalen knyttes til innhøstning.

I Norge pleier det under vaisiakhi å være opptog gjennom hele Karl Johann ned til Rådhusplassen. Her samles sikhene, og det foregår en feiring her samtidig som Unge Sikher de siste 5 årene har arrangert Den Norske Turbandagen. På denne dagen  inviteres hele Norge til å komme og prøve turban - med en visjon om at Norge skal være det beste landet være annerledes i.

Bandi chor: Divali er en kjent hindufestival som feires til ære for viktige guder som Rama og Lakhsmi. Festivalen er lagt til nymånedagen i oktober/november. Sikhene har også en egen høytid knyttet til denne dagen, bandi chorh diwas. Ordene bandi chorh diwas betyr «fangens frisettelsesdag». Sikhene markerer at Guru Hagobind ji ble sluppet fri fra mogulenes fangenskap og frisatte 52 andre uskyldige ledere som hadde blitt tatt som politiske fanger uten rettsak eller annen rettslig prosess. Denne dagen feirer man også at Guru Ram Das ji la ned den første grunnsteinen til det store tempelet Harmandir Sahib i Amritsar. Tempelet står derfor i sentrum for denne festivalen, og pyntes med masse lys. Denne festivalen knyttes til høsten.

Hola mohala: Dette er en annen viktig festival, startet av Guru Gobind Singh ji for å sette fokus på mot, tapperhet, og at en sikh skal være i stand til å forsvare seg selv og de som trenger det . Dette ble spesielt viktig i den perioden Guru Gobind Singh ji var guru, ettersom sikhene var under stadig angrep fra småkonger og mogulene. Som regel faller høytiden på en dag i mars. Dette er en dag for sportskonkurranser og  parader, der sikhismens vektlegging av fysisk styrke og disiplin kommer fram. Feiringen foregår særlig på viktige steder knyttet til sikh historie, med en stor tredagersfeiring i Anandpur Sahib hvor khalsaen først ble opprettet. Sikhene feirer hola mohalla dagen etter hinduenes holi-festival hvor det er vanlig at man kaster farget pulver på hverandre i gatene. Denne festivalen knyttes til våren.

I Norge feires de fleste høytidene med samling i Gurdwaraen.


PERSONLIGE MARKERINGER

_DSC6137.jpg

Nam Karan – Navngiving av nyfødte. Dette blir gjort ved at Guru Granth Sahib ji (skriften) blir åpnet på en tilfeldig side. Familien finner da enten et navn som starter med første bokstaven på denne siden, eller gir barnet navn etter det første ordet på siden.

Dastar Bandi – Første gangen en sikh binder sin turban. Denne dagen markerer også overgangen til en mer voksen tilværelse.

Anand Karaj – Vielsesseremonien. Her leses spesifikke vers fra Guru Granth Sahib ji, og selve vielsen av brudeparet går ut på at de sammen går 4 runder rundt podiet der de hellige skriftene ligger. For hver runde aksepteres hvert av de 4 versene, og Guru Granth Sahib ji sin sentrale posisjon i en sikh sitt liv anerkjennes.

Amrit sanskar – Seremonien for innvielse i khalsaen (sikhfellesskapet). Dette er en form for døpelsesritual, der en sikh lover å leve et liv ledet av Guru Granth sahib ji og følge Sikh Rahit Maryada, som regnes som er sikhenes ”Code of Conduct”.

Antam sanskar– Kremeringsritualet ved dødsfall.

Alle disse dagene leses det fra Guru Granth Sahib ji, og det blir sunget hymner som passer til anledningen.


Nanakshahi-kalenderen

Sikhene følger i dag Nanakshahi-kalenderen, som er en solkalender, på samme måte som den Gregorianske kalenderen. Det betyr at den bruker det tropiske året, og soldøgnet som grunnleggende enheter.  År null er i Nanakshahi, satt til 1469 etter Kristus da Guru Nanak Dev ji, sikhismens grunnlegger ble født. Første nyttårsdag faller på 14. mars i den Gregorianske kalenderen.

Kalenderen ble offisielt godkjent i 2003 og gjorde det lettere for sikhene å feste høytider til spesifikke datoer, i tillegg til å forsterke sikhismens identitet som selvstendig religion i den hinduistiske majoriteten av India. Noen høytider som feires samtidig som hinduistiske feiringer (hola mahalla og bandi chor), bestemmes fortsatt etter den hinduistiske Vikrami-kalenderen. 

Kalenderen ble offisielt godkjent i 2003 og gjorde det lettere for sikhene å feste høytider til spesifikke datoer, i tillegg til å forsterke sikhismens identitet som selvstendig religion i den hinduistiske majoriteten av India. Noen høytider som feires samtidig som hinduistiske feiringer (hola mahalla og bandi chor), bestemmes fortsatt etter den hinduistiske Vikrami-kalenderen. 

 

Nedenfor kan du se flere markerte datoer

  • 23. Poh, 5. Jan: Guru Gobind Singh ji, den 10. Guruens, fødselsdag.
  • 1.Chet, 14. Mar: Nyttårsdag i Nanakshahikalenderen, Guru Nanak Dev jis fødselsdag
  • 1.Vaisakh, 14. April: Opprettelsen av khalsaen - Vaisakhi
  • 2.Harh, 16. Jun: Guru Arjan, den 5. Guruen, ble ved denne datoen sikhenes første martyr
  • 17. Bhadon, 1. September: Guru Granth Sahib ji ble for første gang installert i Harmandir sahib denne datoen.
  • 11. Maghar, 24. Nov: Guru Tegh Bahadur led martyrdøden i Dehli for å forsvare de undertrykte.
  • 8. Poh, 21. Dec: Ajit Singh, og Jujhar Singh, de to eldste sønnene til den 10. Guruen led martyrdød i slaget om Chamkaur.
  • 13. Poh, 26 Dec: Zorawar Singh og Fateh Singh, de to yngste sønnene til den 10. Guruen, ble henrettet i Sirhind.