Passfotosaken

1. september 2014 utførte Politidirektoratet en endring i passforskriften, som krever at ørene er synlige på passbilder, noe som kommer i konflikt med de religiøse kravene som stilles til en del turbanbærende sikher. Det å ta av og på turbanen er en omfattende prosess, som eksponerer individet for et inngrep i deres privatliv.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 7. mars 2019 forslag om endringer i forskrift om pass og nasjonalt ID-kort på åpen høring. Sikhsamfunn i Norge, bestående av Unge Sikher og Gurdwaraene i Oslo, Bergen og Lier har utarbeidet en omfattende høringsuttalelse, som inkluderer sikkerhetsaspektet, rettslige forhold, samfunnsmessige forhold og sikhismen og bruk av turban.

Høringssvaret til Sikhsamfunn i Norge kan leses her.

Sikhsamfunn i Norge, Oslo Gurdwara, Lier Gurdwara, Bergen Gurdwara med Unge Sikher arbeider sammen med å reversere denne forskriften, og vil fortsette dette arbeidet fremover. Vi setter pris på all hjelp. Vennligst benytt skjemaet nedenfor dersom du har innspill, kommentarer eller ønsker å bidra i denne saken.

 

Skjema

Hensikt *
Navn *
Navn