collage2018-utentekst.jpg

TURBANDAGEN 2019

REGISTRERINGSSKJEMA FOR FRIVILLIGE

Takk for at du er med på å skape Turbandagen 2019!

Turbandagen er frivillighet. For at denne dagen skal bli realitet, trenger turbandagen DEG.

Navn *
Navn
Du må være 15 år for å søke som frivillig. De under 15 år kan eventuelt bidra, dersom man har med verge.
Har du Faceboook? *
Har du noen matallergier? *
Hva ønsker du aller helst å bidra med?
Her kan du rangere hvilken post du kan tenke deg å jobbe med på selve dagen og evt. i forkant av arrangementet. Vi kan ikke garantere at alle får ønskene sine oppfylt, men vi skal prøve så godt vi kan. Fordeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet! PS: Noen av postene vil endre innhold og konsept. BESKRIVELSE: - Innkaster: Informere folk om hva som skjer og invitere dem inn på plassen. - Turbankiosk/opplevelsesgaten: Det er inngangspartiet hvor folk skal gjennom for å skaffe seg en turban. Du skal snakke med dem og vise dem indisk kultur. Her velger man turban og farge. Dere hjelper dem å finne en passende turban. - Turbanbretter: Hjelpe de besøkende med å brette turbanen sin. - Turbanoutfitters: Her knytter dere turbanene på de besøkende. Det krever at dere kan knytte turban på andre personer. - Kø, logistikk og sikkerhet: Dere har overordnet ansvar for at arrangementet går som det skal. Hvor de ulike teltene skal stå, hvor køene skal gå og alt det tekniske og sikkerhet er på stell. - Mat: Dere deler ut mat og har ansvar for at maten fylles på. - Miljøsikh: Kildesortering av avfallet på Turbandagen og gjerne be de besøkende om å gjøre det selv. - Turbanskole: Undervisning og eksaminerning i sikhismen. - Min indiske familie: Du er den indiske familien til de besøkende. Du pynter deg og dem og tar bilder med dem. - Foto: Ansvar for å ta bilder av de som kommer for å ta bilder på standen din. - Buttons: Lager buttons for de besøkende. - Turbanresirkulering: Ta imot turbanene til de som ønsker å levere den tilbake etter bruk. - Vaisakhi: Jobbe på vaisakhi-plassen - Pynte turban: Hjelpe barna med å pynte turbanen sin. - Museum: Passe på utstilling og svare på spørsmål fra de besøkende, i tillegg til å vise dem rundt i museet. - HMS: Du har ansvar for de frivillige og at de får det de trenger.
Her kan du rangere hvilken post du kan tenke deg å jobbe med på selve dagen og evt. i forkant av arrangementet. Vi kan ikke garantere at alle får ønskene sine oppfylt, men vi skal prøve så godt vi kan. Fordeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet! PS: Noen av postene vil endre innhold og konsept.
Her kan du rangere hvilken post du kan tenke deg å jobbe med på selve dagen og evt. i forkant av arrangementet. Vi kan ikke garantere at alle får ønskene sine oppfylt, men vi skal prøve så godt vi kan. Fordeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet! PS: Noen av postene vil endre innhold og konsept.
Jeg kan bidra *
Huk av de eller det alternativet som passer deg
Jeg trenger dokumentasjon til skole/jobb for å få fri fredag 12.april